Maailmamme perustuu kauppaan, joka internetin räjähdysmäisen yleistymisen myötä on muuttunut yhä laajatahoisemmaksi. Ennen se oli helppoa – kaikki oli lähellä, ja kaikki mitä tarvitsimme, oli kotimme ympärillä. Sitä varten, mitä ei ollut saatavilla, löytyi aina joku, joka pystyi tarjoamaan sen jonkin ajan kuluttua – ja se oli vain osa luonnollista järjestystä.

Internetin, “verkko, joka ei koskaan nuku”, myötä horisonttimme on laajentunut ulottumaan ympäri maailmaa ja 24 tuntia vuorokaudessa. Nykyaikaisten osto- ja myyntityökalujen kehitys antaa meille mahdollisuuden tehdä asioita, joita ei voitu kuvitellakaan 20 vuotta sitten. Näitä ovat muun muassa osakkeiden ja hyödykkeiden ostaminen ympäri maailmaa sekä niiden uudelleen myyminen, toimiminen maailman suurimmissa pörsseissä käymällä kauppaa osakkeilla tai sijoittaminen kryptovaluuttoihin, kuten bitcoiniin: niiden myyminen, ostaminen ja vaihtaminen maailmanlaajuisesti, niiden luominen louhimalla tai ihan vain niiden säilyttäminen digitaalisessa lompakossa.

Tällaisten tilojen avulla on helppo ymmärtää, miksi kaupallinen sektori on yksi niistä, joihin näiden uusien työkalujen käyttöönotto on eniten vaikuttanut. Tämä kehitys, joka on sekä geopoliittinen että sosiaalinen, edustaa todellista käänteentekevää vallankumousta.

Kuluttajat ympäri maailmaa

Kun ennen 90 prosentissa tapauksista liiketoimintaa harjoittaneiden piti kääntyä muiden samanlaisten ihmisten puoleen, nykypäivän kuluttajia löytyy kaikkialta. Kaupan alalla kuluttajien maut ja mieltymykset eriytyvät yhä enemmän ja brändi-identiteetti korostuu. Siksi suhteiden rakentaminen sekä asiakkaisiin että muihin paikallisiin toimijoihin on nyt kriittistä.

Markkinointi, myös pk-yrityksissä, on integroitava muihin liiketoimintoihin hyödyntäen teknologista potentiaalia ja toimimalla verkkologiikalla. On välttämätöntä, että kaikki vähittäiskaupan toimijat (promoottorit, vähittäismyyjät, kehittäjät, markkinointiyritykset) liittyvät yhteen luomaan vakaita suhteita, joiden avulla markkinoita voidaan lähestyä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Verkkojen ja markkinoiden kehittäminen

Vaikka keskitetyn myyntimallin toteuttaminen on mahdollista pisteestä pisteeseen, kaupallisen liiketoiminnan nykyaikainen kehitys suosii jakeluverkostojen luomista. Ne koostuvat erilaisista toimijoista, jotka voivat auttaa meitä löytämään uusia ja vaihtoehtoisia asiakkaita, markkinoita ja liikekumppaneita seurantapolkujen avulla Suomessa ja ulkomailla.

Ja kaiken tämän kauneus on, että tutkimus ja viestintä voi tapahtua vuorovaikutteisesti ja reaaliajassa, suoraan tietokoneen kautta. Usein nämä “solut”, jotka muodostavat tämän täysin yhteen liittyneen globaalin organismin, ovat niin tehokkaita, että ne ovat jopa ennakoivia – eli ne etsivät meitä ja tuotteitamme eivätkä päinvastoin.

Kehittyneet yhteistyövälineet, joilla on merkitystä

Yksi aloista, joilla teknologiset innovaatiot ovat vaikuttaneet eniten, on työkalujen luominen näiden suhteiden hallitsemiseksi. Nämä ovat ohjelmistoja, jotka integroivat kaikenlaiset käyttäjät samalle alustalle ja tarjoavat heille optimoidun sekä yhteisen viestintä- ja markkinointikehyksen, eli niin sanotun asiakkuudenhallintaohjelman (CRM). Asiakassuhteen hallinnan käsite liittyy asiakaskunnan hallinnan ja asiakasuskollisuuden käsitteeseen, ja tavoitteena on pitää jatkuvasti yhteyttä asiakkaisiin markkinointistrategioiden avulla, joilla pyritään optimoimaan asiakassuhdetta.

Nämä järjestelmät, joista tunnetuimpia ovat Salesforce, Microsoft Dynamics ja Hubspot, ovat skaalautuvia ratkaisuja pienten, hyvin pienten ja myös suuryritysten tarpeisiin. Yritykset voivat löytää ihanteellisen alustan, jossa voidaan keskittää kaikki asiakashallintatoimet yhteen keskitettyyn sovellukseen, jota koko rakenne voi käyttää ja jota voidaan joustavasti räätälöidä lisäämällä uusia käyttäjiä.

Asiakas ei ole saari

Internetin tarjoamien mahdollisuuksien laajeneminen on antanut meille mahdollisuuden ymmärtää, että asiakas ei ole enää saari, vaan ihmissuhdejärjestelmän ydin, ja sellaisena se on sisällytettävä vaikutuspiiriin, joka ulottuu paljon tuotteen tai palvelun yksittäistä myyntiä pidemmälle. Jos mahdollista, tämä on modernin markkinoinnin todellinen löytö – ihmisen yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus.

Lyhyesti

  • Kuluttajat kaikkialla maailmassa
  • Verkkojen ja markkinoiden kehittäminen
  • Kehittyneet yhteistyövälineet, joilla on merkitystä
  • Asiakas ei ole saari