PIKAHAKU

KÄPYLÄ-SEURA

Pj: Kalevi Vuorento puh. 050 3460962

Puheenjohtaja Kalevi Vuorento
puh: 050 3460962
Email: kalevi.vuorento[A]vantaa.fi
PL 47, 00601 Helsinki
www.kaupunginosat.net/kapyla »

Käpylä-Seura ry on Helsingin vanhin, vuonna 1940 perustettu kaupunginosayhdistys. Seura toteuttaa tavoitteitaan alueen asukkaiden etujärjestönä toimimalla yhteistyössä kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöitten kanssa. Annamme lausuntoja, teemme aloitteita ja otamme kantaa kaupunginosamme kehittämiseksi. Elinympäristön laadusta ja ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Järjestämme yleisötilaisuuksia kaupunginhallinnon alueelle suunnittelemien isompien hankkeiden valmistelussa. Yhteydenpito muihin alueen ja kaupungin järjestöihin on hyvä keino yhdistää voimavaroja. Seura on julkaissut omaa Käpylä-lehteä vuodesta 1951. Aktiivisten asukkaiden toiminta näkyy vilkkaana järjestötoimintana. Kotiseutuliitto valitsi Käpylän vuoden 2002 kaupunginosaksi.

Historiaa
Käpylä-Seura perustettiin vuonna 1940. Se oli Helsingin ensimmäinen virallinen kaupunginosayhdistys. Seuran perustamiseen vaikuttivat monet syyt. Yhteiset ongelmat kasvattivat yhteishenkeä. Puutarhojen hoitaminen ja perustaminen yhdisti kaikkia, niin Puu-Käpylän asukkaita kuin omakotilaisiakin. Ennen kaikkea liikenne- ja kouluolojen parantaminen vaati tiivistä yhteistyötä. Katsottiin, että parhaiten asiat olisivat hoidettavissa perustamalla oma kotiseutuyhdistys. 
Sääntöjen mukaan Käpylä-Seuran tarkoituksena on edistää kulttuuripyrintöjä toiminta-alueellaan, valvoa alueensa väestön etuja sekä kehittää ja tukea sen hyvää tarkoittavia harrastuksia. Se myös pyrkii säilyttämään toiminta-alueensa asutuksen luonnonläheisyyteen perustuvan erikoisluonteen ja vaalimaan alueen kauneusarvoja sekä syventämään asukkaiden kiintymystä kotipaikkaansa ja olemaan yhdyssiteenä heidän välillään. 
Käpylä-Seura on yhteistyössä Helsingin kaupunginosayhdistysten kanssa. Se on kuulunut alusta pitäen 1964 perustettuun Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkaan, joka toimii valtakunnallisen Suomen Kotiseutuliiton aluejärjestönä. Kotiseutuneuvos Valle Ojaniemi Käpylästä toimi liiton puheenjohtajana 1975-1982. 
 
Toimintaa 
Käpylä-Seura seuraa liikenne- ja kaavoitusasioita, rakennustoimintaa, leikkikenttäasioita, koulukysymyksiä yms. ja ottaa niihin kantaa tarvittaessa. Seura järjestää juhlia, kokouksia sekä keskustelu- ym. tilaisuuksia, tekee esityksiä viranomaisille sekä antaa heille lausuntoja. 
 
Asioita, joissa Käpylä-Seura on ollut mukana: 
. Käpylän seurakunnan perustaminen 
. Musiikkiopiston perustaminen 
. Postikonttorin saaminen Käpylään 
. Urheilukenttien kunnon parantaminen 
. Oppikoulujen rakentaminen 
. Käpylän liikennejärjestelyt 
. Nuorisotoiminta